Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 2)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 2)
Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 2)
A-Đang giao động: Nhập chân trái ghi điểm điểm tay trước, có đệm chân sau lên – tiếp tục đòn Gyaku của tay sau (đó là kỹ thuật 2 bước) – tiếp tục đổi bước: Chân phải tiến nhanh đến và ghi điểm tay sau hoặc tay trước tuỳ trường hợp: Jodan hoặc Chudan Tsuki.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment